W TVP o raporcie OECD

3rd November 2014 // By Marek Mazur // Portfolio

Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego wziął udział w debacie telewizyjnej z udziałem przedstawicieli partii politycznych w programie telewizyjnym „Łódzkie Forum”. Rozmowa dotyczyła ostatniego raportu OECD na temat warunków życia w poszczególnych regionach Polski.  

Marcin Mazur