Studenci słuchali o funduszach unijnych

20th April 2014 // By Marek Mazur // Portfolio

Studenci słuchali o funduszach unijnych

Około 300 studentów oraz duża grupa pracowników naukowych piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, wysłuchało wykładu Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego pt. „Rola samorządu terytorialnego w perspektywie budżetowej 2014 – 2020”.

Prelekcja odbyła się w największej auli UJK w Piotrkowie. Zainteresowanie tematyką funduszy unijnych przerosło wszelkie oczekiwania. Aula została wypełniona po brzegi, a wykład trwał dłużej niż zakładano, ze względu na liczne pytania studentów. Posługując się specjalnie na tą okazję przygotowaną prezentacją multimedialną, przewodniczący Sejmiku na początku zapoznał studentów z podstawowymi wiadomościami o samorządzie województwa, a następnie skupił się na wykorzystanych przez województwo łódzkie środkach unijnych w poprzednim programowaniu 2007 – 2013. Nakreślił także nowe szanse rozwojowe naszego regionu, w związku z perspektywą finansową na lata 2014 – 2020 z uwzględnieniem środków przeznaczonych na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi. Studenci pytali głównie o kryteria przydziału środków unijnych oraz o możliwości pozyskiwania funduszy UE na zakładanie firm.

Marcin Mazur