Rolnictwo energią rozwoju gospodarczego

24th November 2013 // By Marek Mazur // Portfolio

Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze, jako energia rozwoju gospodarczego to jeden z salonów branżowych, odbywających się w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2013. W panelu wziął udział Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, który wraz z licznymi ekspertami dyskutował o perspektywach i kierunkach rozwoju rolnictwa w naszym regionie.

 

Dyskutanci skupili się na kilku obszarach, m.in. na: promocji wysokiej jakości produktów rolnych, polityce rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020, sprzedaży bezpośredniej jako alternatywie dla globalizacji i importowanej żywności, systemie ubezpieczeń w rolnictwie i wielu innych. Szef Sejmiku nawiązywał do strategii Województwa Łódzkiego 2020, gdzie rolnictwo jest uważane za potencjał rozwojowy regionu, które może stać się podstawą do budowania jego przewag konkurencyjnych. W dyskusji panelowej oprócz Marka Mazura wzięli udział m.in. Krystyna Gurbiel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roman Jagieliński – były wicepremier i minister rolnictwa,  Tomasz Fraszka – Inspektor Wojewódzki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Artur Ławniczak – Burmistrz Szadku, Andrzej Górczyński – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i in. (rj) 

Marcin Mazur