PET wykryje wczesne stadium nowotworu

24th November 2013 // By Marek Mazur // Portfolio

Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) została uroczyście otwarta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. To największa inwestycja onkologiczna w 40-letniej historii placówki. W otwarciu tej supernowoczesnej jednostki diagnostycznej wziął udział Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i wieloletni szef Rady Społecznej tego największego w regionie szpitala. 

 

Pracownia PET to najnowocześniejsza i najbardziej precyzyjna metoda wczesnej diagnostyki nowotworów. Pacjenci z całego województwa będą mogli z niej korzystać już w grudniu. Na wyremontowanie, przystosowanie oraz wyposażenie nowego budynku w szereg skomplikowanych urządzeń wydano 31 mln złotych – 25 proc. środków na ten cel przekazał Samorząd Województwa Łódzkiego, 75 proc. pochodziła z dofinansowania unijnego. PET umożliwia zdiagnozowanie wczesnych stanów nowotworowych, sprawdzenie czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów, bardzo dokładną lokalizację ogniska patologicznego w celu podjęcia specjalistycznej terapii oraz rozpoznanie ognisk nowotworowych w całym ciele. Dzięki diagnostyce PET wykrywalność nowotworów zwiększy się aż do 90 proc. To najnowocześniejsza metoda wczesnego diagnozowania nowotworów na świecie. W trakcie otwarcia PET-a dyrektor szpitala Wojciech Szrajber podkreślił wkład Rady Społecznej, którą przez kilka lat kierował Marek Mazur w rozpoczęcie i przeprowadzenie tej niezwykle ważnej dla pacjentów z województwa łódzkiego inwestycji.

Marcin Mazur