Miliony na łódzką onkologię

1st April 2014 // By Marcin Mazur // Portfolio

Aż trzy miliony złotych otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi na budowę bunkra, w którym zainstalowany zostanie kolejny, siódmy akcelerator do napromieniania. W przekazaniu symbolicznego czeku uczestniczył Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego wspólnie z marszałkiem Witoldem Stępniem i wojewodą Jolantą Chełmińską 

Łódzki "Kopernik" to jedyna placówka w regionie, w której odbywa się leczenie radioterapeutyczne osób z chorobą nowotworową. Teraz szpital zyska dodatkowo nowoczesny system ochrony przed promieniowaniem, który pozwoli na bezpieczną diagnozę i terapię chorób nowotworowych. Symboliczny czek dyrektorowi szpitala Wojciechowi Szrajberowi przekazał Dariusz Krzewina – prezes zarządu PZU Życie SA. Marek Mazur był długoletnim przewodniczącym Rady Społecznej WSS im M. Kopernika w Łodzi. Za jego kadencji łódzka onkologia otrzymała ogromne wsparcie z Samorządu Województwa Łódzkiego i dzisiaj ośrodek onkologiczny w „Koperniku” należy do czołówki w Polsce.

Marcin Mazur