Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa

3rd December 2013 // By Marek Mazur // Portfolio

Tłumy mieszkańców, liczne poczty sztandarowe oraz samorządowcy z całego regionu przybyli do Uniejowa by uczcić pamięć zmarłego przed rokiem Stanisława Olasa – wybitnego samorządowca, byłego wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Posła na Sejm RP. Głównym punktem uroczystości było nadanie Spółce „Geotermia Uniejów” imienia Stanisława Olasa oraz odsłonięcie poświęconej mu tablicy pamiątkowej.

 

W uroczystościach poświęconych Stanisławowi Olasowi wziął m.in. udział Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dorota Ryl – Wicemarszałek Województwa oraz Paweł Bejda – Wicewojewoda Łódzki. Nie zabrakło radnych Sejmiku: Bożeny Ziemniewicz, Ewy Kralkowskiej, Ireny Nowackiej, Andrzeja Chowisa, Cezarego Krawczyka i Mieczysława Teodorczyka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po zakończeniu której wszyscy przemaszerowali pod budynek Geotermii Uniejów, gdzie przy asyście orkiestry dętej oraz licznych pocztów sztandarowych i w obecności rodziny śp. Stanisława Olasa, odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową. Zgromadzeni na uroczystości, podkreślali ogromny wkład Stanisława Olasa w powstanie i dynamiczny rozwój kompleksu termalnego w Uniejowie, za co m.in. został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta i Przyjaciela Gminy Uniejów. Nowy patron Geotermii Uniejów otrzymał także Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Marcin Mazur